Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

s9

Thống kê đầu đuôi Phú Yên

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/02/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
19/02/2024 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12/02/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
05/02/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/01/2024 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22/01/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15/01/2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08/01/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01/01/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần
25/12/2023 0 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần
Tổng 11 lần 20 lần 16 lần 24 lần 12 lần 15 lần 19 lần 17 lần 25 lần 21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
19/02/2024 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
05/02/2024 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
29/01/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
22/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần
15/01/2024 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08/01/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01/01/2024 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần
25/12/2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 18 lần 12 lần 24 lần 21 lần 12 lần 19 lần 20 lần 17 lần 21 lần 16 lần
Thống kê tổng loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/02/2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19/02/2024 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
12/02/2024 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05/02/2024 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29/01/2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22/01/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
15/01/2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
08/01/2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần
01/01/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
25/12/2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng 18 lần 11 lần 16 lần 24 lần 14 lần 22 lần 16 lần 22 lần 18 lần 19 lần
Backtotop
s9sunwin