Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-03-2023 2 lần3 lần3 lần0 lần5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
13-03-2023 0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần
06-03-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
27-02-2023 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
20-02-2023 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
13-02-2023 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
06-02-2023 1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-01-2023 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
23-01-2023 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
16-01-2023 4 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 19 lần18 lần21 lần21 lần22 lần10 lần9 lần17 lần19 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-03-2023 2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
13-03-2023 2 lần3 lần0 lần6 lần0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
06-03-2023 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-02-2023 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
20-02-2023 0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
13-02-2023 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
06-02-2023 2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
30-01-2023 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
23-01-2023 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
16-01-2023 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 16 lần17 lần16 lần25 lần17 lần20 lần13 lần22 lần19 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-03-2023 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
13-03-2023 3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
06-03-2023 1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần6 lần
27-02-2023 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
20-02-2023 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
13-02-2023 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
06-02-2023 1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
30-01-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
23-01-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
16-01-2023 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 22 lần15 lần16 lần16 lần25 lần13 lần21 lần12 lần17 lần23 lần
Backtotop