Thống kê đầu đuôi XSQB - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Bình

s9

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/02/2024 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
15/02/2024 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
08/02/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần
01/02/2024 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
25/01/2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
18/01/2024 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần
11/01/2024 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
04/01/2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28/12/2023 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21/12/2023 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
Tổng 11 lần 22 lần 17 lần 15 lần 23 lần 15 lần 14 lần 23 lần 23 lần 17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15/02/2024 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
08/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần
01/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
25/01/2024 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
18/01/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 6 lần
11/01/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 0 lần
04/01/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
28/12/2023 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần
21/12/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
Tổng 13 lần 19 lần 18 lần 10 lần 17 lần 24 lần 22 lần 17 lần 16 lần 24 lần
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/02/2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
15/02/2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08/02/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01/02/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/01/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
18/01/2024 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần
11/01/2024 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04/01/2024 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28/12/2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
21/12/2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
Tổng 18 lần 17 lần 23 lần 20 lần 17 lần 10 lần 20 lần 19 lần 20 lần 16 lần
Backtotop
s9sunwin