Thống kê đầu đuôi XSTG - Bảng đầu đuôi xổ số Tiền Giang

s9

Thống kê đầu đuôi Tiền Giang

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 16/06/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/06/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần
09/06/2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
02/06/2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
26/05/2024 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần
19/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
12/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
05/05/2024 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/04/2024 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
21/04/2024 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
14/04/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 22 lần 15 lần 17 lần 12 lần 18 lần 19 lần 18 lần 21 lần 18 lần 20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 16/06/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16/06/2024 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09/06/2024 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/06/2024 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
26/05/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần
19/05/2024 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
12/05/2024 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
05/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
28/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
21/04/2024 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14/04/2024 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 15 lần 16 lần 12 lần 22 lần 10 lần 21 lần 20 lần 23 lần 15 lần 26 lần
Thống kê tổng loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 16/06/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16/06/2024 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
09/06/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần
02/06/2024 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
26/05/2024 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần
19/05/2024 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12/05/2024 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/05/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
28/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
21/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
14/04/2024 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 15 lần 26 lần 22 lần 16 lần 18 lần 19 lần 18 lần 16 lần 18 lần 12 lần
Backtotop
s9sunwin