Thống kê đầu đuôi XSTV - Bảng đầu đuôi xổ số Trà Vinh

s9

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 08/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần
01/12/2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
24/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17/11/2023 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
03/11/2023 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27/10/2023 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần
20/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
13/10/2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
Tổng 14 lần 19 lần 19 lần 20 lần 15 lần 24 lần 16 lần 14 lần 21 lần 18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 08/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08/12/2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/12/2023 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17/11/2023 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
10/11/2023 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 3 lần
27/10/2023 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
20/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 0 lần
06/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 22 lần 17 lần 17 lần 17 lần 19 lần 19 lần 12 lần 23 lần 20 lần 14 lần
Thống kê tổng loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 08/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08/12/2023 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
01/12/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
24/11/2023 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
17/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
10/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần
03/11/2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
27/10/2023 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
20/10/2023 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
13/10/2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
06/10/2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
Tổng 21 lần 20 lần 21 lần 18 lần 18 lần 16 lần 18 lần 18 lần 19 lần 11 lần
Backtotop
i9s9