XSMN 17/03/2023 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 6 ngày 17/03/2023

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 43 21 59
G7 649 424 672
G6 5134 3604 1653 0615 9514 3751 9437 1258 3766
G5 3683 3637 6528
G4 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
G3 74547 21834 28514 71387 87980 12578
G2 98222 42297 17481
G1 84926 43971 51452
ĐB 466056 004976 163655
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 4 3
1 5424
2 226 141 851
3 44 70 7
4 39367
5 316 1 9825
6 8 6
7 2216 298
8 337 7 67501
9 87 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
89 94 26 27
35 65 61 96
Thống kê tổng XSMN 16/03/2023
Tổng Lô tô
Tổng 0 Không về tổng 0
Tổng 1 10, 83
Tổng 2 66, 02, 48, 75
Tổng 3 Không về tổng 3
Tổng 4 68, 04, 40
Tổng 5 78, 87, 50
Tổng 6 24
Tổng 7 Không về tổng 7
Tổng 8 53, 08
Tổng 9 81, 81, 63
Backtotop