Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

s9

Thống kê đầu đuôi An Giang

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/11/2023 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/11/2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16/11/2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/11/2023 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
02/11/2023 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần
19/10/2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
12/10/2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
05/10/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28/09/2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 20 lần 22 lần 18 lần 18 lần 17 lần 13 lần 17 lần 16 lần 12 lần 15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30/11/2023 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần
16/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09/11/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
02/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần
26/10/2023 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
19/10/2023 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
05/10/2023 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần
28/09/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần
Tổng 19 lần 16 lần 20 lần 17 lần 25 lần 18 lần 18 lần 10 lần 12 lần 13 lần
Thống kê tổng loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30/11/2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần
23/11/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
16/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/11/2023 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
02/11/2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26/10/2023 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
19/10/2023 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28/09/2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
Tổng 18 lần 14 lần 17 lần 13 lần 12 lần 31 lần 17 lần 18 lần 12 lần 16 lần
Backtotop
i9s9