Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

s9

Thống kê đầu đuôi An Giang

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 13/06/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/06/2024 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
06/06/2024 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần
30/05/2024 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
23/05/2024 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
16/05/2024 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
09/05/2024 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/05/2024 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
25/04/2024 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
18/04/2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 20 lần 21 lần 14 lần 18 lần 23 lần 13 lần 21 lần 9 lần 22 lần 19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 13/06/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06/06/2024 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
30/05/2024 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần
23/05/2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
16/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
09/05/2024 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần
02/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
25/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
18/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
11/04/2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
Tổng 20 lần 15 lần 18 lần 19 lần 12 lần 18 lần 24 lần 23 lần 13 lần 18 lần
Thống kê tổng loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 13/06/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06/06/2024 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần
30/05/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/05/2024 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần
16/05/2024 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần
09/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần
02/05/2024 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần
25/04/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
18/04/2024 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
11/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
Tổng 19 lần 16 lần 17 lần 17 lần 17 lần 16 lần 31 lần 18 lần 19 lần 10 lần
Backtotop
s9sunwin