Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

s9

Thống kê đầu đuôi Bến Tre

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 28/11/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28/11/2023 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
21/11/2023 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14/11/2023 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần
07/11/2023 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
31/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24/10/2023 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
17/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
10/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03/10/2023 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/09/2023 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
Tổng 18 lần 17 lần 17 lần 12 lần 27 lần 19 lần 16 lần 18 lần 16 lần 20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 28/11/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần
21/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
14/11/2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
31/10/2023 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
24/10/2023 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17/10/2023 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần
10/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
03/10/2023 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
26/09/2023 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng 19 lần 25 lần 19 lần 22 lần 14 lần 16 lần 11 lần 13 lần 25 lần 16 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 28/11/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28/11/2023 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
21/11/2023 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
14/11/2023 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
07/11/2023 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
31/10/2023 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
24/10/2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/10/2023 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
10/10/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
26/09/2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 16 lần 19 lần 19 lần 12 lần 19 lần 16 lần 26 lần 14 lần 18 lần 21 lần
Backtotop
i9s9