Thống kê đầu đuôi XSCT - Bảng đầu đuôi xổ số Cần Thơ

s9

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Cần Thơ trong vòng 10 lần từ 21/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14/02/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
07/02/2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
31/01/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
24/01/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
17/01/2024 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
10/01/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
03/01/2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
27/12/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
20/12/2023 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 14 lần 18 lần 22 lần 19 lần 9 lần 22 lần 23 lần 15 lần 20 lần 18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Cần Thơ trong vòng 10 lần từ 21/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/02/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14/02/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
07/02/2024 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
31/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
24/01/2024 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/01/2024 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
10/01/2024 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
03/01/2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần
27/12/2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần
20/12/2023 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
Tổng 20 lần 13 lần 15 lần 15 lần 13 lần 14 lần 15 lần 20 lần 27 lần 28 lần
Thống kê tổng loto xổ số Cần Thơ trong vòng 10 lần từ 21/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/02/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
14/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần
07/02/2024 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
31/01/2024 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần
24/01/2024 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
17/01/2024 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
10/01/2024 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
03/01/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
27/12/2023 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20/12/2023 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng 19 lần 24 lần 18 lần 20 lần 19 lần 16 lần 15 lần 19 lần 11 lần 19 lần
Backtotop
s9