Thống kê đầu đuôi XSDT - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

s9

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/02/2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
19/02/2024 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
12/02/2024 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần
05/02/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
29/01/2024 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22/01/2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
15/01/2024 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
08/01/2024 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
01/01/2024 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
25/12/2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
Tổng 12 lần 16 lần 18 lần 18 lần 26 lần 12 lần 13 lần 26 lần 19 lần 20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/02/2024 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
19/02/2024 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần
12/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/02/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
29/01/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
22/01/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
15/01/2024 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
08/01/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
01/01/2024 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/12/2023 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 13 lần 14 lần 16 lần 16 lần 20 lần 20 lần 17 lần 21 lần 24 lần 19 lần
Thống kê tổng loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/02/2024 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/02/2024 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
12/02/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05/02/2024 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
29/01/2024 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
22/01/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
15/01/2024 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08/01/2024 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01/01/2024 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25/12/2023 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
Tổng 12 lần 19 lần 12 lần 22 lần 23 lần 18 lần 18 lần 20 lần 15 lần 21 lần
Backtotop
s9sunwin