Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

s9

Thống kê đầu đuôi Hậu Giang

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 24/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/02/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17/02/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
03/02/2024 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
27/01/2024 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20/01/2024 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
13/01/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
06/01/2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
30/12/2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23/12/2023 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 16 lần 15 lần 23 lần 17 lần 18 lần 18 lần 16 lần 16 lần 18 lần 23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 24/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24/02/2024 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
17/02/2024 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
03/02/2024 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
27/01/2024 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
20/01/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
13/01/2024 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
06/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
30/12/2023 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23/12/2023 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 18 lần 25 lần 18 lần 19 lần 11 lần 18 lần 24 lần 16 lần 14 lần 17 lần
Thống kê tổng loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 24/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
17/02/2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần
03/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
27/01/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20/01/2024 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
13/01/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
06/01/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
30/12/2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
23/12/2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 16 lần 19 lần 21 lần 17 lần 22 lần 15 lần 13 lần 16 lần 18 lần 23 lần
Backtotop
s9