Thống kê đầu đuôi XSQNG - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi

s9

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 24/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/02/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần
17/02/2024 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10/02/2024 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
03/02/2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
27/01/2024 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/01/2024 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
13/01/2024 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần
06/01/2024 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần
30/12/2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
23/12/2023 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
Tổng 27 lần 12 lần 15 lần 23 lần 13 lần 15 lần 11 lần 21 lần 27 lần 16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 24/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24/02/2024 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần
17/02/2024 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/02/2024 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
27/01/2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/01/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/01/2024 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần
06/01/2024 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
30/12/2023 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
23/12/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng 14 lần 19 lần 17 lần 24 lần 19 lần 16 lần 20 lần 18 lần 15 lần 18 lần
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 24/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24/02/2024 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
17/02/2024 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
10/02/2024 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
03/02/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
27/01/2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
20/01/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/01/2024 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần
06/01/2024 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
30/12/2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/12/2023 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 19 lần 21 lần 20 lần 17 lần 14 lần 21 lần 18 lần 19 lần 13 lần 18 lần
Backtotop
s9