Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

s9

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 07/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
23/11/2023 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
16/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
09/11/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần
02/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
26/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12/10/2023 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 15 lần 20 lần 11 lần 20 lần 21 lần 21 lần 22 lần 13 lần 16 lần 21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 07/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07/12/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
30/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/11/2023 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
09/11/2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/11/2023 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
19/10/2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05/10/2023 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng 17 lần 19 lần 15 lần 17 lần 19 lần 16 lần 20 lần 21 lần 16 lần 20 lần
Thống kê tổng loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 07/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07/12/2023 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
30/11/2023 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
23/11/2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16/11/2023 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/11/2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/10/2023 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/10/2023 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
05/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 17 lần 19 lần 22 lần 15 lần 23 lần 21 lần 20 lần 19 lần 12 lần 12 lần
Backtotop
i9s9