Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

s9

Thống kê đầu đuôi Vũng Tàu

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 05/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/2023 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
28/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
21/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần
14/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
07/11/2023 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 0 lần 0 lần
31/10/2023 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
24/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
17/10/2023 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
10/10/2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/10/2023 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 16 lần 13 lần 14 lần 20 lần 24 lần 17 lần 21 lần 13 lần 19 lần 23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 05/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/12/2023 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
28/11/2023 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 3 lần
21/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
14/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07/11/2023 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
31/10/2023 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
24/10/2023 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
17/10/2023 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
10/10/2023 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 7 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần
03/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng 19 lần 21 lần 11 lần 18 lần 27 lần 14 lần 18 lần 13 lần 17 lần 22 lần
Thống kê tổng loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 05/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/12/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
28/11/2023 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/11/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14/11/2023 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/11/2023 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần
31/10/2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
24/10/2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần
17/10/2023 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
10/10/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
03/10/2023 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19 lần 22 lần 14 lần 10 lần 20 lần 17 lần 20 lần 23 lần 15 lần 20 lần
Backtotop
i9s9