Lô xiên XSDNA - Thống kê lô xiên xổ số Đà Nẵng

Thống kê lô xiên XSDNA trong 10 lần quay

Chọn tỉnh, miền
Chọn biên độ
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
86 - 21 2 ngày
82 - 27 2 ngày
90 - 56 2 ngày
87 - 57 2 ngày
32 - 76 2 ngày
32 - 47 2 ngày
11 - 67 2 ngày
28 - 26 2 ngày
92 - 26 2 ngày
28 - 23 2 ngày
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
77 - 11 - 68 2 ngày
86 - 21 - 11 2 ngày
21 - 11 - 67 2 ngày
86 - 21 - 67 2 ngày
86 - 11 - 67 2 ngày
27 - 11 - 68 2 ngày
60 - 51 - 02 1 ngày
95 - 84 - 74 1 ngày
95 - 84 - 50 1 ngày
95 - 84 - 31 1 ngày
Backtotop
KTO