Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

s9

Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 21/05/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14/05/2024 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07/05/2024 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
30/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
23/04/2024 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
16/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
09/04/2024 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
02/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
26/03/2024 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
19/03/2024 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 13 lần 16 lần 18 lần 26 lần 18 lần 16 lần 17 lần 25 lần 14 lần 17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 21/05/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/05/2024 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
14/05/2024 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
07/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
30/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
23/04/2024 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
16/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
09/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
26/03/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19/03/2024 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 16 lần 20 lần 19 lần 16 lần 16 lần 24 lần 24 lần 16 lần 14 lần 15 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 21/05/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/05/2024 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
14/05/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07/05/2024 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần
30/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
23/04/2024 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
16/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/04/2024 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26/03/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
Tổng 10 lần 17 lần 26 lần 11 lần 19 lần 23 lần 19 lần 18 lần 19 lần 18 lần
Backtotop
s9sunwin