Thống kê đầu đuôi XSDL - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Lạt

s9

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 25/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/02/2024 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần
18/02/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/02/2024 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28/01/2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
21/01/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
14/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/01/2024 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần
31/12/2023 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/12/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 13 lần 24 lần 15 lần 23 lần 16 lần 18 lần 18 lần 19 lần 17 lần 17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 25/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25/02/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18/02/2024 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
11/02/2024 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
04/02/2024 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
28/01/2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
21/01/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
14/01/2024 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
07/01/2024 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
31/12/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
24/12/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
Tổng 28 lần 18 lần 17 lần 13 lần 14 lần 16 lần 19 lần 13 lần 28 lần 14 lần
Thống kê tổng loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 25/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18/02/2024 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
11/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần
04/02/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
28/01/2024 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần
21/01/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
14/01/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
07/01/2024 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần
31/12/2023 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
24/12/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 17 lần 16 lần 17 lần 21 lần 24 lần 20 lần 13 lần 13 lần 20 lần 19 lần
Backtotop
s9sunwin