Lô xiên XSDL - Thống kê lô xiên xổ số Đà Lạt

Thống kê lô xiên XSDL trong 10 lần quay

Chọn tỉnh, miền
Chọn biên độ
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
09 - 83 3 ngày
97 - 66 3 ngày
83 - 31 3 ngày
40 - 83 3 ngày
40 - 50 3 ngày
61 - 46 2 ngày
31 - 13 2 ngày
16 - 83 2 ngày
61 - 21 2 ngày
14 - 66 2 ngày
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
09 - 83 - 31 2 ngày
97 - 14 - 66 2 ngày
40 - 83 - 93 2 ngày
15 - 97 - 61 2 ngày
40 - 50 - 93 2 ngày
40 - 50 - 52 2 ngày
40 - 50 - 51 2 ngày
61 - 21 - 46 2 ngày
48 - 83 - 31 2 ngày
98 - 31 - 13 2 ngày
Backtotop
KTO