Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Lắk

Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-03-2023 2 lần5 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
14-03-2023 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
07-03-2023 3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
28-02-2023 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
21-02-2023 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
14-02-2023 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
07-02-2023 4 lần1 lần6 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
31-01-2023 1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
24-01-2023 0 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
17-01-2023 2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 22 lần22 lần21 lần18 lần24 lần16 lần15 lần11 lần11 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-03-2023 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
14-03-2023 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
07-03-2023 1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần0 lần
28-02-2023 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần5 lần
21-02-2023 0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
14-02-2023 1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
07-02-2023 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
31-01-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
24-01-2023 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
17-01-2023 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần14 lần16 lần13 lần22 lần20 lần22 lần20 lần16 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-03-2023 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
14-03-2023 0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
07-03-2023 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
28-02-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
21-02-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-02-2023 1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-02-2023 4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
31-01-2023 3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
24-01-2023 1 lần2 lần6 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
17-01-2023 4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 20 lần12 lần28 lần21 lần13 lần17 lần16 lần15 lần19 lần19 lần
Backtotop