Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Lắk

s9

Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 05/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/2023 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28/11/2023 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
21/11/2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
14/11/2023 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
07/11/2023 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
31/10/2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
17/10/2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10/10/2023 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần
03/10/2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
Tổng 23 lần 17 lần 11 lần 22 lần 16 lần 13 lần 21 lần 17 lần 21 lần 19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 05/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/12/2023 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
28/11/2023 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
21/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
14/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07/11/2023 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
31/10/2023 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24/10/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
17/10/2023 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
10/10/2023 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/10/2023 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 14 lần 22 lần 21 lần 15 lần 18 lần 18 lần 25 lần 17 lần 17 lần 13 lần
Thống kê tổng loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 05/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/12/2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
28/11/2023 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
21/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
14/11/2023 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07/11/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
31/10/2023 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
24/10/2023 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
17/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần
10/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
03/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
Tổng 12 lần 13 lần 18 lần 23 lần 16 lần 27 lần 18 lần 20 lần 11 lần 22 lần
Backtotop
i9s9