Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

s9

Thống kê đầu đuôi Đồng Nai

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 19/06/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/06/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12/06/2024 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
05/06/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
29/05/2024 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
22/05/2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
15/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
08/05/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần
01/05/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
24/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
17/04/2024 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng 17 lần 21 lần 16 lần 16 lần 13 lần 15 lần 21 lần 15 lần 19 lần 27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 19/06/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
12/06/2024 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05/06/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
29/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22/05/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15/05/2024 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08/05/2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
01/05/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
24/04/2024 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17/04/2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng 22 lần 18 lần 19 lần 17 lần 19 lần 17 lần 14 lần 18 lần 20 lần 16 lần
Thống kê tổng loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 19/06/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/06/2024 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
12/06/2024 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
05/06/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
29/05/2024 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22/05/2024 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
15/05/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08/05/2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/05/2024 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
24/04/2024 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
17/04/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng 17 lần 27 lần 21 lần 14 lần 17 lần 19 lần 11 lần 15 lần 20 lần 19 lần
Backtotop
s9sunwin