Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Nông

s9

Thống kê đầu đuôi Đắk Nông

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 02/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02/12/2023 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
18/11/2023 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
11/11/2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
04/11/2023 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần
28/10/2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
21/10/2023 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
14/10/2023 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07/10/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
30/09/2023 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
Tổng 13 lần 18 lần 13 lần 20 lần 10 lần 21 lần 18 lần 20 lần 16 lần 31 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 02/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02/12/2023 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
25/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
18/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
11/11/2023 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
04/11/2023 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
28/10/2023 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
21/10/2023 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
14/10/2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
07/10/2023 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần
30/09/2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 17 lần 16 lần 15 lần 19 lần 15 lần 14 lần 21 lần 12 lần 29 lần 22 lần
Thống kê tổng loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 02/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02/12/2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần
25/11/2023 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
18/11/2023 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần
11/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04/11/2023 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
28/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
21/10/2023 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần
14/10/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
07/10/2023 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
30/09/2023 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 15 lần 12 lần 18 lần 17 lần 20 lần 13 lần 19 lần 23 lần 19 lần 24 lần
Backtotop
i9s9