Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

s9

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 14/06/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
07/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
31/05/2024 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
24/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/05/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
03/05/2024 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
26/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
19/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12/04/2024 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần
Tổng 19 lần 30 lần 15 lần 23 lần 17 lần 18 lần 19 lần 10 lần 14 lần 15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 14/06/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/06/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
31/05/2024 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
24/05/2024 1 lần 4 lần 8 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17/05/2024 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
10/05/2024 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
03/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
26/04/2024 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
19/04/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
12/04/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng 18 lần 14 lần 19 lần 14 lần 15 lần 15 lần 25 lần 23 lần 21 lần 16 lần
Thống kê tổng loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 14/06/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/06/2024 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
07/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
31/05/2024 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần
24/05/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
17/05/2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần
10/05/2024 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
26/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19/04/2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12/04/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
Tổng 18 lần 22 lần 18 lần 21 lần 17 lần 11 lần 10 lần 18 lần 25 lần 20 lần
Backtotop
s9sunwin