Lô xiên XSNT - Thống kê lô xiên xổ số Ninh Thuận

Thống kê lô xiên XSNT trong 10 lần quay

Chọn tỉnh, miền
Chọn biên độ
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
62 - 78 4 ngày
10 - 58 3 ngày
14 - 58 3 ngày
10 - 11 3 ngày
10 - 99 3 ngày
10 - 14 3 ngày
41 - 89 2 ngày
41 - 05 2 ngày
33 - 67 2 ngày
33 - 59 2 ngày
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSNT BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
10 - 14 - 58 3 ngày
93 - 45 - 20 2 ngày
93 - 45 - 24 2 ngày
10 - 99 - 11 2 ngày
96 - 14 - 99 2 ngày
96 - 14 - 58 2 ngày
10 - 91 - 11 2 ngày
10 - 91 - 99 2 ngày
35 - 78 - 27 2 ngày
35 - 78 - 10 2 ngày
Backtotop
KTO