Thống kê đầu đuôi XSVL - Bảng đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

s9

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 08/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 3 lần 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
01/12/2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
24/11/2023 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
17/11/2023 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
10/11/2023 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/11/2023 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
27/10/2023 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
20/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 6 lần 2 lần
13/10/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06/10/2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần
Tổng 24 lần 14 lần 25 lần 13 lần 20 lần 17 lần 21 lần 9 lần 24 lần 13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 08/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08/12/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần
01/12/2023 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24/11/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10/11/2023 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần
03/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
27/10/2023 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20/10/2023 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
13/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần
Tổng 15 lần 17 lần 14 lần 22 lần 18 lần 16 lần 13 lần 27 lần 23 lần 15 lần
Thống kê tổng loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 08/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08/12/2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần
01/12/2023 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
24/11/2023 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần
17/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
10/11/2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03/11/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
27/10/2023 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần
20/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
13/10/2023 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng 15 lần 20 lần 16 lần 22 lần 18 lần 23 lần 14 lần 22 lần 18 lần 12 lần
Backtotop
i9s9