Thống kê đặc biệt tuần XSTN, bảng đb tuần xổ số Tây Ninh

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Tây Ninh
Tháng 03 581027 02-03-2023 2 7 27 9 874478 09-03-2023 7 8 78 5 447004 16-03-2023 0 4 04 4
Tháng 02 202764 02-02-2023 6 4 64 0 230813 09-02-2023 1 3 13 4 212756 16-02-2023 5 6 56 1 798545 23-02-2023 4 5 45 9
Tháng 01 078483 05-01-2023 8 3 83 1 426832 12-01-2023 3 2 32 5 908607 19-01-2023 0 7 07 7 397242 26-01-2023 4 2 42 6
Tháng 12 807836 01-12-2022 3 6 36 9 022800 08-12-2022 0 0 00 0 425636 15-12-2022 3 6 36 9 844412 22-12-2022 1 2 12 3 892443 29-12-2022 4 3 43 7
Tháng 11 862273 03-11-2022 7 3 73 0 978402 10-11-2022 0 2 02 2 929130 17-11-2022 3 0 30 3 727526 24-11-2022 2 6 26 8

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Tây Ninh

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 0 lần 2 lần
2 2 lần 4 lần 1 lần
3 4 lần 4 lần 2 lần
4 3 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 4 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 4 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Tây Ninh

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 19 lần 02/03/2023 19 lần
5 12 lần 09/03/2023 12 lần
4 5 lần 16/03/2023 5 lần
Backtotop