Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

s9

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/11/2023 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16/11/2023 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần
09/11/2023 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/11/2023 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/10/2023 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
19/10/2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
12/10/2023 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
05/10/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
28/09/2023 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng 10 lần 21 lần 15 lần 16 lần 17 lần 15 lần 19 lần 19 lần 19 lần 24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30/11/2023 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
16/11/2023 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
09/11/2023 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
28/09/2023 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 16 lần 23 lần 24 lần 13 lần 19 lần 16 lần 17 lần 15 lần 14 lần 18 lần
Thống kê tổng loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30/11/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/11/2023 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
09/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
02/11/2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
19/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
05/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
28/09/2023 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 6 lần 0 lần
Tổng 20 lần 17 lần 18 lần 18 lần 16 lần 23 lần 19 lần 13 lần 16 lần 15 lần
Backtotop
i9s9