Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

s9

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 13/06/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/06/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần
06/06/2024 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần
30/05/2024 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
23/05/2024 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
16/05/2024 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/05/2024 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
02/05/2024 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
25/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
11/04/2024 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 21 lần 24 lần 14 lần 13 lần 19 lần 16 lần 13 lần 21 lần 15 lần 24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 13/06/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/06/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
06/06/2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
30/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần
23/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
16/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
02/05/2024 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
25/04/2024 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
11/04/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
Tổng 16 lần 26 lần 17 lần 18 lần 17 lần 17 lần 20 lần 12 lần 18 lần 19 lần
Thống kê tổng loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 13/06/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/06/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06/06/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
30/05/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần
23/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
02/05/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
25/04/2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
18/04/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11/04/2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 20 lần 15 lần 19 lần 17 lần 21 lần 18 lần 18 lần 23 lần 14 lần 15 lần
Backtotop
s9sunwin