Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

s9

Thống kê đầu đuôi Bình Dương

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 17/05/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/05/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
10/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/05/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
26/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
19/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12/04/2024 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/04/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
29/03/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần
22/03/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
15/03/2024 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 20 lần 16 lần 18 lần 25 lần 15 lần 14 lần 19 lần 12 lần 21 lần 20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 17/05/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17/05/2024 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần
10/05/2024 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03/05/2024 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
26/04/2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
19/04/2024 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12/04/2024 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
05/04/2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29/03/2024 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
22/03/2024 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
15/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
Tổng 15 lần 23 lần 19 lần 16 lần 21 lần 25 lần 13 lần 11 lần 20 lần 17 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 17/05/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17/05/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/05/2024 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
03/05/2024 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26/04/2024 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
12/04/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/04/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần
29/03/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
22/03/2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
Tổng 24 lần 16 lần 13 lần 17 lần 18 lần 19 lần 15 lần 19 lần 25 lần 14 lần
Backtotop
s9sunwin