Lô xiên XSBD - Thống kê lô xiên xổ số Bình Dương

Thống kê lô xiên XSBD trong 10 lần quay

Chọn tỉnh, miền
Chọn biên độ
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSBD BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
73 - 85 2 ngày
92 - 39 2 ngày
59 - 29 2 ngày
59 - 91 2 ngày
91 - 29 2 ngày
91 - 57 2 ngày
38 - 29 2 ngày
98 - 92 2 ngày
38 - 91 2 ngày
83 - 29 2 ngày
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSBD BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
26 - 80 - 88 2 ngày
80 - 25 - 29 2 ngày
26 - 80 - 00 2 ngày
31 - 86 - 81 2 ngày
82 - 92 - 39 2 ngày
83 - 91 - 29 2 ngày
43 - 26 - 56 2 ngày
26 - 70 - 14 1 ngày
37 - 43 - 56 1 ngày
37 - 70 - 13 1 ngày
Backtotop
KTO