Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

s9

Thống kê đầu đuôi Bình Định

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 23/05/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16/05/2024 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
09/05/2024 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
25/04/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/04/2024 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
04/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/03/2024 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
21/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng 16 lần 17 lần 15 lần 19 lần 21 lần 18 lần 15 lần 23 lần 24 lần 12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 23/05/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/05/2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
16/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
02/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
25/04/2024 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
18/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
11/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
04/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28/03/2024 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
21/03/2024 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 18 lần 17 lần 16 lần 26 lần 15 lần 14 lần 19 lần 16 lần 17 lần 22 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 23/05/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
16/05/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần
02/05/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25/04/2024 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18/04/2024 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
11/04/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần
28/03/2024 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
21/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 15 lần 25 lần 21 lần 8 lần 18 lần 22 lần 25 lần 14 lần 13 lần 19 lần
Backtotop
s9sunwin