Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

s9

Thống kê đầu đuôi Bình Thuận

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
15/02/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
08/02/2024 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
01/02/2024 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần
25/01/2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
18/01/2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11/01/2024 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
04/01/2024 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
28/12/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
21/12/2023 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
Tổng 17 lần 12 lần 16 lần 21 lần 19 lần 17 lần 16 lần 31 lần 12 lần 19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/02/2024 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
15/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
08/02/2024 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
01/02/2024 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
25/01/2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần
18/01/2024 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
11/01/2024 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
04/01/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/12/2023 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
21/12/2023 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 19 lần 22 lần 21 lần 26 lần 13 lần 16 lần 19 lần 13 lần 16 lần 15 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
15/02/2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
08/02/2024 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01/02/2024 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
25/01/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18/01/2024 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
11/01/2024 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
04/01/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
28/12/2023 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
21/12/2023 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
Tổng 13 lần 15 lần 16 lần 9 lần 12 lần 28 lần 17 lần 21 lần 22 lần 27 lần
Backtotop
s9