Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

s9

Thống kê đầu đuôi Gia Lai

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 01/12/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01/12/2023 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần
24/11/2023 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
17/11/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
10/11/2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
03/11/2023 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
27/10/2023 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
20/10/2023 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
13/10/2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
29/09/2023 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
Tổng 17 lần 19 lần 25 lần 16 lần 13 lần 24 lần 18 lần 19 lần 11 lần 18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 01/12/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01/12/2023 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
17/11/2023 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
10/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03/11/2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
27/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
20/10/2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
13/10/2023 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
06/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
29/09/2023 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng 16 lần 20 lần 16 lần 14 lần 15 lần 23 lần 18 lần 20 lần 15 lần 23 lần
Thống kê tổng loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 01/12/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01/12/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24/11/2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17/11/2023 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần
10/11/2023 7 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần
27/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
20/10/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06/10/2023 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
29/09/2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 27 lần 18 lần 13 lần 19 lần 17 lần 15 lần 20 lần 16 lần 17 lần 18 lần
Backtotop
i9s9