Lô xiên XSGL - Thống kê lô xiên xổ số Gia Lai

Thống kê lô xiên XSGL trong 10 lần quay

Chọn tỉnh, miền
Chọn biên độ
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSGL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
39 - 47 3 ngày
04 - 83 3 ngày
87 - 37 2 ngày
39 - 77 2 ngày
39 - 26 2 ngày
31 - 47 2 ngày
20 - 08 2 ngày
20 - 76 2 ngày
87 - 04 2 ngày
20 - 59 2 ngày
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSGL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
98 - 59 - 08 2 ngày
04 - 83 - 40 2 ngày
98 - 20 - 08 2 ngày
98 - 20 - 59 2 ngày
95 - 04 - 83 2 ngày
87 - 04 - 37 2 ngày
04 - 62 - 61 2 ngày
20 - 99 - 12 2 ngày
98 - 22 - 55 2 ngày
98 - 06 - 08 2 ngày
Backtotop
KTO