Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-03-2023 1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
15-03-2023 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
08-03-2023 3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
01-03-2023 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
22-02-2023 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
15-02-2023 1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
08-02-2023 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
01-02-2023 4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
25-01-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
18-01-2023 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần21 lần20 lần22 lần15 lần15 lần16 lần18 lần17 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-03-2023 1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
15-03-2023 4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần
08-03-2023 2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
01-03-2023 4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
22-02-2023 1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
15-02-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
08-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
01-02-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
25-01-2023 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-01-2023 2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
Tổng 19 lần19 lần13 lần22 lần20 lần16 lần16 lần17 lần23 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-03-2023 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
15-03-2023 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
08-03-2023 1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
01-03-2023 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
22-02-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-02-2023 0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
08-02-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
01-02-2023 1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
25-01-2023 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
18-01-2023 1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 11 lần16 lần23 lần23 lần19 lần21 lần18 lần20 lần16 lần13 lần
Backtotop